Nejsme z plechu

Nebuď smrťákem na koloběžce

aktualita foto

„Nejsme z plechu,“ varuje všechny uživatele koloběžek nová kampaň

Praha – 16. června 2022 – Z oficiálních statistik nehodovosti za rok 2021 vyplývá, že na českých silnicích při více než 4 tis. nehodách ...

aktualita foto

Pohyb na koloběžce po městě

Koloběžkáři se mohou po městě pohybovat prakticky kdekoliv –⁠ jsou totiž způsobilí využít stejnou infrastrukturu jako cyklisté. Následující řádky ...

Videa od našich ambasadorů

Chcete se dozvědět více užitečných informací? Naši ambasadoři pro Vás natočili následující videa, která hravou formou řeknou vše důležité.

Desatero bezpečné jízdy na koloběžce

 1. I když jedeš na koloběžce, z pohledu zákona jsi cyklista. Proto využívej k jízdě cyklostezky a cyklopruhy.
 2. Používej ochranné prostředky, hlavně helmu. Brýlemi a rukavicemi navíc nic nezkazíš
 3. Nejezdi po chodníku a po přechodech – jedeš na koloběžce, nejsi chodec.
 4. Chovej se ohleduplně. Dávej pozor na řidiče, na kolegy cyklisty, bruslaře, skateboarďáky a především chodce.
 5. Koukej před sebe a soustřeď se na jízdu. Dávej pozor na okolí a zkus předvídat rizika
 6. Vždy přizpůsob rychlost stavu vozovky. Dej pozor na mokro, kočičí hlavy, kanály, obrubníky a retardéry.
 7. Při brždění přesuň váhu dozadu, když to neuděláš, pravděpodobně se proletíš.
 8. Netelefonuj a nikdy před jízdou nepij alkohol!!!
 9. Nejezdi na koloběžce ve dvou, koloběžka není autobus
 10. Buď vidět – používej reflexní prvky a nezapomeň, že přední bílé a zadní červené světlo je za snížené viditelnosti povinné!

O projektu
Nejsme z plechu

Nejsme z plechu je preventivní kampaň s cílem zvýšit bezpečnost uživatelů koloběžek, skateboardů a účastníků silničního provozu, kteří nejsou chránění karoserií. Tím může být jak školák, tak dospělý člověk – na celou takto pestrou skupinu kampaň cílí.

Skrze pestré komunikační kanály se projekt snaží zvýšit povědomí o pravidlech provozu na pozemních komunikacích. Přestože si to například uživatelé koloběžek neuvědomují, jsou přímými účastníky provozu, a musí tedy dbát pravidel. Dále projekt upozorňuje na nepozornost takových účastníků, která bývá zdrojem nehod. Zejména proto, že se jedná o zranitelnou skupinu účastníků, je třeba upozornit na nutnou ochranu, aby byla zvýšena jejich bezpečnost.

 

„Nejsme z plechu,“ varuje všechny uživatele koloběžek nová kampaň

Praha – 16. června 2022 – Z oficiálních statistik nehodovosti za rok 2021 vyplývá, že na českých silnicích při více než 4 tis. nehodách zemřelo 43 cyklistů. Mezi cyklisty se počítají i uživatelé koloběžek a e-koloběžek, a proto pod taktovkou České kanceláře pojistitelů (ČKP) vznikla kampaň s názvem „Nejsme z plechu“. Ta upozorní, jak se na koloběžkách správně chovat či jak se vyvarovat problémům a nehodám na cestách. Kampaň, která cílí zejména na mladé uživatele koloběžek, využívá popularity jedněch z nejznámějších influencerů, vystupujících pod aliasy Vláďa Videos a Nevídanej Kořen. Vláďa Videos má na starosti prezentaci projektu převážně na platformě YouTube, kde se svými 716 tisíci odběrateli patří ke špičce českého Youtubu. Nevídanej Kořen potom bude mít pod taktovkou hlavně TikTok, kde má 396 tisíc fanoušků a na svých videích úctyhodných 144 miliónů zhlédnutí. „Koloběžky jsou dnes už zcela běžným dopravním prostředkem, stejně jako třeba kola. Zatímco na kole jsme si ale už zvykli nosit ochranné prvky, u koloběžek jako bychom na bezpečnost zapomínali. Zejména moderní elektrokoloběžky ale často dosahují rychlostí srovnatelných s běžnými koly, někdy dokonce i vyšších. Jet na elektrokoloběžce bez přilby je tak nesmyslný hazard nejen se zdravím, ale často bohužel i se životem,“ uvedl Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů.„Velkou roli u příčin nehod zaviněných cyklistou hraje jeho věk. Děti a mladí cyklisté do 24 let zaviní 29 % nehod nedáním přednosti v jízdě. Naproti tomu u dospělých cyklistů je nedání přednosti příčinou jen 12 % nehod, které způsobí. Je zřejmé, že řidičská zkušenost a znalost dopravních předpisů pomáhají dospělým cyklistům lépe zvládat dopravní situace,“ říká Marek Sibal, datový analytik Portálu nehod. Právě z toho důvodu míří kampaň Nejsme z plechu právě na mladší generaci účastníků silničního provozu.


Jednou z tváří projektu je také Vladimír Kadlec, známější pod svou influencerskou značkou Vláďa Videos. Se svými 716 000 odběrateli patří mezi nejúspěšnější české youtubery. „Svojí tvorbou se zaměřuji právě na mladou generaci uživatelů sociálních sítí a možnost je nejen pobavit, ale také jim předat informace, které jim třeba mohou zachránit zdraví nebo život. To mi přijde perfektní,“ dodává známý influencer. Michal Humeček alias youtuber Nevídanej Kořen je také tváří kontaktní kampaně. „Máme za sebou první úspěšnou besedu se žáky Základní školy Emy Destinnové v Praze 6. Je to skvělá příležitost, jak se mladým přiblížit na co možná „nejkratší“ vzdálenost a snížit tak bariéru, která předávání informací o bezpečnosti na silnicích tradičně brání.“ říká úspěšný youtuber.


Na nových webových stránkách www.nejsmezplechu.cz je možné nalézt informace, jak se správně chovat na koloběžkách a e-koloběžkách a čemu se naopak při jejich používání vyhnout. Cílem kampaně je pomocí webu, sociálních sítí a kontaktní a mediální kampaně upozornit na nejčastější chyby, kterých se jezdci dopouštějí. Z pohledu zákona je každý uživatel koloběžky cyklista a z toho vyplývají adekvátní povinnosti. Každý koloběžkář, kterému ještě nebylo 18, musí ze zákona používat helmu. K jízdě by měl využívat primárně cyklostezky a cyklopruhy. Mezi evergreeny přestupků patří jízda ve dvou a pití alkoholu před jízdou, což jsou jedny z nejčastějších příčin nehod na koloběžkách.

Kontakty pro média: Josef Fajta, +420 603 100 007 josef.fajta@media-list.cz

 

Pohyb na koloběžce po městě

Koloběžkáři se mohou po městě pohybovat prakticky kdekoliv –⁠ jsou totiž způsobilí využít stejnou infrastrukturu jako cyklisté. Následující řádky vám přinesou krátký přehled toho, kam všude s koloběžkami můžete.

Stezka pro cyklisty

Na cyklostezce se můžete pohybovat bez jakýchkoliv omezení. Jezdí se obvykle pochopitelně vpravo –⁠ tak, jak je u nás obvyklé. Speciálním druhem stezky pro cyklisty je pak ta, kam mohou i obyčejní chodci. Zde je důležitá hlavně vzájemná ohleduplnost –⁠ koloběžkář a chodec jsou si totiž na daných cestách rovni a vzájemně se nesmí ohrozit.

Jízdní pruh pro cyklisty

Především ve městech jsou stále rozšířenější pruhy vyhrazené pro cyklisty (tedy i jezdce na koloběžkách). Využívány by měly být vždy, kdy je to možné, aby byl zbytek silnice ponechán pro auta. Co se přednosti týče, platí pro vás pravidla jako pro každého jiného účastníka silničního provozu; řídíte se tedy značkami, semafory či předností zprava.

Piktogramový koridor

Mezi relatvivní novinky pak patří piktogramové koridory, které ale nejsou na rozdíl od cyklopruhů od zbytku pozemní komunikace nijak odděleny. Pouze se na nich nachází šipky vpřed značící orientaci koridoru a opakující se symbol cyklisty. Koridor slouží pro řidiče jako výstraha, že projíždí místem, kde se může vyskytovat hodně cyklistů či koloběžkářů. Pro ty není koridor ale nic extra závazného –⁠ mohou z něj například normálně sjet v případě odbočování, ovšem svůj záměr změny směru jízdy musí předem signalizovat rukou.

Silnice

Dost často budete na koloběžce nuceni jet po obyčejné silnici. Na tom se ale rozhodně není čeho bát. Důležité je jen dbát dopravních předpisů na křižovatkách, držet se co nejvíce u pravého kraje vozovky, abyste šli snadno objet, a místo blinkru vždy předem ukazovat nataženou rukou, že máte v úmyslu odbočit.

Prostor pro cyklisty

Na křižovatkách se semafory se často můžete setkat s takovým předsunutým boxíkem, který se nachází ještě kousek před čárou, za níž musí stát automobily. Ten se nazývá prostor pro cyklisty a poznáte jej tak, že je uvnitř daného prostoru zakreslený symbol bicyklu. Jezdci na koloběžce mohou tento prostor také využívat a ušetřit si čekání v koloně před semaforem (stojící vozy totiž na cestě do prostoru pro cyklisty smíte zprava objet). Poté je ale nutno se opět držet u pravé krajnice, aby vás mohly automobily případně znovu předjet.

 

Chodci a koloběžkáři –⁠ jak se chovat?

Konflikty mezi chodci a uživateli různých dopravních prostředků bývají často přiostřené.

Nejlépe se jim vyhnete vzájemnou ohleduplností a vyhýbáním se místům, která jsou vyhrazena příslušníkům té druhé skupiny.

Respektujte svá vyhrazená území

Jedním z míst, kde k určitým neshodám může dojít, je chodník podél běžné pozemní komunikace. Někteří uživatelé koloběžek se totiž při jízdě na chodníku cítí bezpečněji, neboť nejsou ohrožováni motorovými vozidly. Ve skutečnosti tím ale nejen porušují dopravní předpisy, ale také vystavují nebezpečí chodce, jelikož se pohybují ve velké rychlosti na relativně úzkém prostoru. Proto by měli koloběžkáři jezdit na běžných silnicích a podobně jako cyklisté nepřekážet pěším na chodníku.

Přesným opakem jsou pak cyklostezky. Tam by se totiž neměli vyskytovat chodci, přičemž pro koloběžkáře jsou tyto cesty přímo určené, protože jsou v zákoně definováni obdobně jako kolaři. Pokud tedy dojde ke kolizi mezi pěším a koloběžkářem na cyklostezce, jedná se o vinu chodce, který by se ve vlastním zájmu neměl v daném místě vůbec vyskytovat.

Buďte ohleduplní

Chodci a koloběžkáři se ale i při dodržování výše uvedeného potkávají běžně. Nejčastěji se tak stává na stezce pro chodce a cyklisty (kam se koloběžkáři řadí, jak již bylo zmíněno výše). Vzhledem k tomu, že zákonně jsou si v těchto oblastech obě skupiny rovny, je třeba dodržovat určitá pravidla.

Tím základním je řídit se dopravními předpisy, které známe z normálního pohybu pěších po pozemní komunikaci. To tedy znamená, že chodci by měli chodit po levé straně společné stezky a koloběžkáři jezdit po straně pravé. Případný jezdec na koloběžce bude tak protijdoucím chodcem včas spatřen a obě strany budou mít dost času na provedení úhybného manévru. Je třeba také dávat pozor na případné venčené domácí mazlíčky, aby svým vběhnutím pod kola nenadělali neplechu jak sobě, tak ostatním.

Sečteno a podtrženo –⁠ dodržujte výše zmíněná pravidla, chovejte se k ostatním s respektem a minimalizujte jak pravděpodobnost karambolu, tak následného nepříjemného konfliktu.

 

Problémy čipování elektrokoloběžek

Elektrokoloběžky patří mezi poměrně nové dopravní prostředky, přičemž k tomu, aby mohly být řízeny bez řidičského oprávnění, musí splňovat určité limity. Někteří kutilové si ale své přístroje „vylepšují“ tak, aby mohli jezdit rychleji, a jsou to právě úskalí tohoto fenoménu, kterým se následující řádky věnují.

Zákonná klasifikace

Obyčejné koloběžky bere zákon obdobně jako jízdní kola, což pak platí i u koloběžek elektrických, ačkoliv ty disponují motorem. I na e-koloběžkách tedy můžete jezdit bez řidičského průkazu, pokud ovšem splňují následující dvě podmínky:

 • Konstrukční rychlost pod 25 km/h
 • Výkon do 250 W (v případě, že se jedná o přístroj s dodatečně montovaným pohonem, splňující vyhlášku č. 341/2014 Sb., se povoluje až 1000 W)

V opačném případě se elektrokoloběžka řadí mezi motorová vozidla a její řízení vyžaduje řidičské oprávnění skupiny AM, A1 či B (podle výkonu a maximální rychlosti konkrétního stroje).

Čipování

Někteří se ale snaží přijít na způsob, jak s koloběžkami, které se mezi motorová vozidla neřadí, rychlost 25 km/h překročit. Valná většina strojů prodávaných pro použití bez řidičského oprávnění je vybavena určitými omezovači (jinak by totiž dané koloběžky mohly jet ještě rychleji). Lidé, kteří se pak zmíněným čipováním snaží toto omezení obelstít, mohou v případě, že jsou úspěšní, zdánlivě bezúhonně 25 km/h překročit bez toho, aby řidičské oprávnění potřebovali. To je ale protizákonné. Provozovatel koloběžky je totiž zodpověný za to, aby jeho dopravní prostředek vyšší rychlostí nebyl schopen jet. V opačném případě je pak s sebou potřeba vozit nejen „řidičák“, ale i technický průkaz. Navíc musí mít taková koloběžka registrační značku a zajištěné povinné ručení.

 

Co dělat v případě nehody?

Nehody se v provozu naneštěstí stávají relativně běžně, přičemž se jim často nevyhnou ani koloběžkáři. Ačkoliv jsou podobné situace pro všechny zúčastněné (a někdy i kolemjdoucí) velmi stresující, nejdůležitější je zachovat klid a držet se několika základních pokynů. V tomto článku vám přiblížíme, jak se v takových situacích zachovat.

Vykliďte cestu

Tento tip je obzvláště klíčový při nehodách, které se udály na silnici. Tam může totiž na rozdíl od chodníků cyklostezek dojít k dalšímu ohrožení účastníků kolemjedoucími motorovými vozidly. Pokud je to tedy jen trošku možné, snažte se pozemní komunikaci co nejrychleji opustit. V případě, že v nehodě figuroval i automobil, je nutná signalizace výstražným trojúhleníkem a zapnutím „blikaček“.

Zkontrolujte zdravotní stav zúčastněných

Zdaleka nejdůležitější je také ujistit se, zda se někomu nestalo něco vážného. V opačném případě musíte vytočit linku 155 a postupovat podle pokynů operátora. Ten vám v dané situaci poradí, zda je nutné poskytnout některému z raněných první pomoc, nejčastěji v podobě masáže srdce či zastavení krvácení.

Kdy volat policii?

Při haváriích, ve kterých dojde ke zranění některé z osob, je pak nutné vytočit linku 158. To však platí i v případě, že byl poškozen majetek některé z nezúčastněných osob (např. zaparkované auto, plot rodinného domu apod.) nebo pokud nejste sami schopni obnovit plynulost provozu. V neposlední řadě musí být policie přivolána při nehodách, v nichž existuje šance, že došlo ke škodě vyšší než 100 000 Kč, nebo pokud se účastníci nehody nejsou schopni dohodnout na vině.

Zdokumentujte nehodu

Bez mobilního telefonu se dnes fungovat prakticky nedá, nosí jej u sebe téměř každý. Právě to je při dopravních nehodách velice užitečné. Havárii proto nezapomeňte detailně zdokumentovat, a to včetně škod způsobených na všech zúčastěnených stranách. V případě, že jste pojištěni, sepište také oficiální záznam o dopravní nehodě, a pokud můžete, pokuste se také sehnat informace o totožnosti svědků. V těchto případech jednoduše platí, že čím více důkazů seženete, tím lépe.

Nevylučte ani lékařské vyšetření

Pokud u vás dojde ke zranění, i když sebedrobnějšímu, navštivte po nehodě lékaře. Ten bude schopen odhalilt potenciální vnitřní problémy, které na první pohled nejsou vidět a mohly by v budoucnu způsobit nepříjemné komplikace.

 

Kde správně parkovat e-koloběžky?

Sdílená mobilita patří mezi konstatně se rozvíjející trendy, a to hlavně ve větších městech. E-koloběžky jsou jedním z pilířů tohoto vývoje. Někteří lidé je však po použití bohužel parkují na nevhodných místech a my pevně věříme, že tento článek bude osvětou, po níž bude mít každý čtenář jasno, jak na to.

Problematika sdílených koloběžek

Elektrické koloběžky bezesporu představují rychlý, zábavný a ekologický způsob pohybu po městě. Mají ale i své stinné stránky –⁠ lidé je totiž často zanechávají na místech, kam jednoduše nepatří, což u ostatních obyvatel města vede ke tvorbě negativního obrázku o koloběžkách. Společnosti, poskytující tuto službu, jako například Bolt nebo Lime, se proti tomu snaží bojovat. Jako hlavní zbraň používají určení zón, mimo které stroj nelze zanechat. I v jejich rámci ale mohou být koloběžky zaparkovány jen na místech, kde nebudou ostatním překážet.

Parkovací zóny

Ideální možností je samozřejmě opustit koloběžku přímo v oblasti, která je tomu určená a kde se podobné dopravní prostředky již nachází. Mezi daší velice přijatelné varianty se řadí zaparkování koloběžky poblíž stojanů na kola, nejlépe taktéž sdílená. Případný zájemce si tak bude na jednom místě moci vybrat z více dopravních prostředků ten preferovaný.

Používejte stojánek

Ať už půjčenou koloběžku zanecháte kdekoliv, zajisté ji zaparkujte za pomoci stojánku a nenechávejte ji pouze opřenou např. o stěnu. Hrozí totiž riziko jejího pádu na zem, což potenciálně může ztěžovat život chodcům v okolí.

Nikoho neomezujte

První věcí, co udělat před zaparkováním, je určitě promyslet, zda-li na daném místě stojící koloběžka nemůže někomu potenciálně vadit –⁠ ať už by se mělo jednat o chodce, cyklisty, poblíž parkující auta nebo vlastně úplně kohokoliv.

Vyhněte se chodníkům

Mezi nepsaná pravidla se také řadí neparkovat v oblasti chodníků, obzvláště v jejich prostředku. I když se to může zdát naprosto samozřejmé, mnoho lidí na to zapomíná –⁠ ať už ze spěchu, nebo z nedbalosti.

Neparkujte poblíž vodících linií pro nevidomé

Vodící linie pro zrakově indisponované možná mnozí z nás ani nevnímají, ovšem určitě bychom na ně měli pamatovat před zaparkováním e-koloběžky. Případná nečekaná překážka na cestě může totiž slepci značně zkomplikovat cestu a vést k úrazu.

Nechte zeleň zelení

Jelikož je ve městech přírody pomálu, není žádoucí zanechávat koloběžky na travnatých plochách, které se ve městech nachází. Může dojít jak k poškození travnaté plochy, tak poškození stroje. Raději proto zvolte vhodnější místo.

Nezabírejte zastávky MHD

Někteří z uživatelů si zvykli parkovat půjčené e-koloběžky v oblasti zastávek MHD, což ale také není optimální možností. Dost často tak překáží lidem čekajícím na příjezd autobusu či tramvaje.

Pozor na zatáčky či nepřehledné úseky

Koloběžka by měla být v místě, kde čeká na dalšího uživatele, vidět ze všech stran. Je to z toho důvodu, aby se předešlo tomu, že o ni po zatočení za roh nepozorný chodec zakopne a ublíží si.

 

Čemu se na koloběžkách rozhodně vyhnout?

Koloběžky patří mezi moderní dopravní prostředky. Jejich relativně masové rozšíření proběhlo nedávno, tudíž mnozí z uživatelů stále netuší, čemu se při jejich užívání vyhýbat. Tento článek shrnuje základní pokyny, čeho se při jízdě na koloběžce vyvarovat.

Chodník

Ač někteří z nás dost možná ještě pamatují na dětská léta a ježdění na koloběžce po chodníku, zákony ČR mluví jasně –⁠ jedenáctým rokem věku právo na kličkování na koloběžce mezi chodci končí a je nutné se přesunout do normálního provozu. Důvod je celkem prostý; koloběžkáři jsou totiž v legislativě bráni velmi podobně jako cyklisté, na chodníku tedy svůj stroj musí vést.

Pěší zóny

Co se pěších zón týče, pravidla jsou o trochu méně přísná než v předchozím případě. Ačkoliv za normálního stavu je opět nutno z koloběžky sesednout, výjimku tvoří ty pěší zóny, ve kterých se na značce označující jejich začátek vyskytuje symbol bicyklu. Do takových totiž smíte přijet jak na jízdním kole, tak na koloběžce.

Stezky pro chodce

Zde asi není potřeba nic komplikovat. Předpisy jsou prakticky totožné jako u pěších zón. Pokud se na počátku stezky nenachází značka s piktogramem kola, koloběžku v ní musíte vést. V opačném případě se jedná o stezku pro chodce a cyklisty, tudíž na své koloběžce můžete dál jet.

Přechod pro chodce

Otázka přednosti na přechodu je vyřešená tak, že jezdec na koloběžce (stejně jako např. cyklista) při přecházení silnice přednost před autem nemá, pokud tedy svůj dopravní prostředek zrovna používá. Jakmile ale sestoupne na zem a svůj stroj začne vést, ze zákonného hlediska se stává obyčejným chodcem a automobily jsou mu povinny umožnit bezpečnou cestu na druhou stranu pozemní komunikace –⁠ pokud se tedy pohybuje v oblasti přechodu pro chodce.

Jízda ve dvou

Ačkoliv vyrazit si s kamarádem na koloběžkovou projížďku během slunného dne zní jako hezky strávené odpoledne, v první řadě musíte dbát na bezpečnost. Mezi časté prohřešky se řadí například jízda vedle sebe, kterou zabíráte velkou část silnice a ztěžujete tak automobilům vyhýbání se. Základní pravidlo, které jednoduše musíte dodržovat, říká, že při jízdě na koloběžce ve více lidech je nutné jet za sebou a nikoliv bok po boku.

Alkohol

Ač mnohdy dokáže rozproudit zábavu při pátečním večeru, alkohol je pro následného uživatele koloběžky zakázaným ovocem. I pár piv totiž výrazně snižuje vaši reakční rychlost, což zvyšuje pravděpodobnost úrazu či srážky s jiným dopravním prostředem, chodcem apod. Konzumaci alkoholických nápojů před jízdou se tak vyvarujte, neboť můžete ohrozit jak vás, tak vaše okolí.

 

Zlozvyky při jízdě na koloběžce

Uživatelé koloběžek nejsou na rozdíl od řidičů automobilů chráněni samotným dopravním prostředkem, který k přepravě využívají. Právě proto by měli být koloběžkáři při jízdě obzvlášť obezřetní a vyvarovat se těchto následujících tří zlozvyků, které mohou ohrozit jak je samotné, tak okolí…

Telefonování

Dlouholetý neduh mezi řidiči všemožných vozidel se bohužel rozšířil i mezi koloběžkáře. Ačkoliv první jmenované skupině za tuto činnost mohou přibýt trestné body na jejich řidičských průkazech, té druhé nic obdobného nehrozí. To ale neznamená, že by měli uživatelé koloběžek za jízdy volně telefonovat –⁠ ba naopak.

Různé studie totiž hovoří o tom, že volání během jízdy –⁠ ať už za volantem, na kole, nebo na koloběžce –⁠ výrazně snižuje vaši rychlost reagovat, a to podobně, jako kdybyste měli v krvi přibližně 0,8 promile alkoholu. Proto případný hovor vždy odložte až do okamžiku, kdy budete moci zastavit na bezpečném místě.

Kontrolování mobilu

Jedná se o nešvar moderní doby –⁠ zvyk, který mnozí z nás dělají automaticky a nevědomky. Ovšem pokud jste účastníkem silničního provozu, nemělo by vás ani napadnout vzít do ruky mobilní telefon. Neustálé sledování toho, co se děje před vámi, případně ve vašem okolí, je totiž pro zachování maximální možné bezpečnosti jízdy naprostou nutností. I chvilková nepozornost, zaviněná mrknutím na displej vašeho smatphonu, může mít fatální následky.

Poslouchání hudby ve sluchátkách

Mnozí by si mohli myslet, že na poslouchání muziky při jízdě na koloběžce není nic špatného. A zprvu tato myšlenka i dává smysl –⁠ vždyť skoro všichni běžci dělají přeci úplně to samé.

Háček ale tkví v tom, že běžci nejsou na rozdíl od koloběžkářů účastníky silničního provozu, a když už se pohybují ve městě (čemuž se většina z nich vyhýbá, jak jen to je možné), obvykle tak činí mezi chodci. Oproti tomu koloběžky se pohybují po stejných pozemních komunikacích jako automobily. Přeslechnutí zatroubení či jiných zvuků, které by vás upozornily na situaci ve vašem bezprostředním okolí, může vést ke vzniku nebezpečných situací, kterým se dalo snadno předejít.

S hudbou v uších navíc neuslyšíte ani zvuky, které váš dopravní prostředek vydává. Můžete si tak například nevšimnout určitých nastupujících technických potíží a podobně. Sečteno a podtrženo, používat sluchátka při jízdě na koloběžce rozhodně nedoporčujeme. Obzvláště špatnou volbou jsou pak ta s aktivní izolací vnějších zvuků.

 

Pravidla a předpisy pro koloběžkáře

Ačkoliv to možná mnozí uživatelé koloběžek neví, i pro ně jsou platné určité předpisy, které je třeba dodržovat. A vzhledem k tomu, že probírat se paragrafy, které se toho týkají, nepatří mezi nejzáživnější činnosti, připravili jsme přehled základních psaných i nepsaných pravidel, jejichž dodržování povede k bezpečnější jízdě.

Používejte ochranné prvky

Riziko pádu či kolize hrozí i sebeopatrnějším jezdcům. Proto je záhodno se chránit co nejvíce to jde, abyste případně zamezili vážným a nepříjemným zraněním. Z toho důvodu doporučujeme nosit helmu. Ta dokonce do dosažení dospělosti patří mezi povinnou výbavu každého koloběžkáře, ovšem uklízet do skříně byste ji neměli ani po osmnáctých narozeninách. V případě pádu a úderu do hlavy vám totiž může právě tato ochranná pomůcka zachránit život. Nosit se dají jak cyklistické helmy, tak speciální, určené přímo pro jízdu na koloběžce.

Mezi další prvky, které mohou pomoci k bezpečnější jízdě, patří například i brýle, které brání kontaktu oka s letícím hmyzem, nebo rukavice či chrániče, díky nimž se vyhnete nepříjemným odřeninám poté, co vás přemůže gravitace.

Buďte vidět

Neméně klíčové je pak používání různých prvků pro zvýšení vaší viditelnosti na pozemní komunikaci. Ideální je nosit reflexní vestu, neboť ta odráží světlo aut až do vzdálenosti 200 metrů. Mezi další doplňky, které pomohou tomu, aby vás řidiči ve tmě nepřehlédli, se řadí například reflexní náramky, které si můžete jak zapnout okolo ruky, tak například pověsit na batoh nebo určitou část oblečení.

Respektujte povinnou výbavu

Podobně jako kola nebo auta, i koloběžky musí splňovat určitá kritéria k tomu, aby byly způsobilé k používání v silničním provozu. Mezi taková patří:

 • Dvě funkční a na sobě nezávislé brzdy (přední a zadní)
 • Přední odrazka bílé barvy, situovaná pod řídítky
 • Zadní odrazka červené barvy (může být např. připevněna na helmě či na batohu)
 • Zaoblené hrany rukojetí řídítek
 • Zaslepené volné konce řídítek, ideálně gumovými rukojeťmi

Používejte cyklostezky

Mnozí mají jízdu na koloběžce spojenou s dětským radostným dranděním po sídlišti. Faktem ale zůstává, že v zákonech ČR je tento dopravní prostředek považován prakticky za to samé, co jízdní kolo. To tedy znamená, že valná většina pravidel, kterými se musí řídit cyklisté, platí i pro koloběžkáře.

Ježdění po chodníku se například povoluje jen dětem do věku 10 let. Všichni, kdo do této kategorie nespadají, jsou tak povinni chovat se přesně jako kolaři. To znamená pohybovat se po normální pozemní komunikaci s povinností používat pruhy pro cyklisty nebo cyklostezky, kdykoliv se daná možnost naskytne. Do prostoru pro pěší pak můžete vstoupit jen v případě, že koloběžku vedete vedle sebe.

 

Jak se vyvarovat nejčastějších úrazů na koloběžce

Ačkoliv koloběžky přináší jak efektivní způsob dopravy, tak možnost se skvěle zabavit, jízda na nich je spojena i s určitými riziky. Než se tedy vydáte do provozu, přečtěte si, jak se těch největších nebezpečí vyvarovat.

Úrazy hlavy

Ačkoliv pády z koloběžky obvykle nebývají tak nebezpečné jako ty z bicyklu, je i u nich velice důležité umět si neublížit. I pokud se ale naučíte sletět k zemi tak, aby to mělo co nejmenší následky, je ve vašem nejepším zájmu nosit přilbu. Ta poskytuje velice důležitou ochranu proti vážným zraněním, která by jinak mohla mít i fatální následky.

Úrazy rukou

Vzhledem k našim instinktům, které nám při pádu na zem velí natáhnout před sebe ruce, jsou naše horní končetiny v ohrožení i při používání koloběžek. Pochopitelně se nevyvarujete různých odřenin dlaní, přičemž dost často to odnesou i zápěstí. Mezi jejich méně vážná zranění patří například různá podvrtnutí, naneštěstí však hrozí i zlomeniny. Riziko úrazu můžete snížit používáním chráničů zápěstí, ale pozor i na zranění např. v oblasti lokte či přilehlých kostí.

Úrazy kotníků a kolen

Co se týče kolen, nejčastějšími zraněními jsou jen různé pohmožděniny, modřiny nebo odřeniny, která se dají relativně jednoduše léčit po domácku. Navíc se jim dá celkem snadno předcházet díky používání chráničů. V případě nešikovných pádů si ale můžete poranit vazy jak v koleni, tak v kotníku, přičemž takové úrazy vyžadují lékařské ošetření a v nejhorších případech i operační zákrok. V případě velmi častého koloběžkování pak hrozí zánět šlach v kotníku, který se léčí klidovým režimem a nošením ortézy.

 

Na co si dát pozor na koloběžce

Koloběžky se v posledních letech dočkaly masového rozšíření i mezi starší generace. Přinášejí totiž jednoduchý a i značně zábavný způsob, jak se přemístit z bodu A do bodu B. Mnozí lidé ale úplně přesně neví, co si při používání tohoto dopravního prostředku počít, čeho se vyvarovat a podobně. Pokud do této skupiny patříte, neváhejte a začtěte se do následujících řádků.

Co dělat před cestou?

Předtím, než vyjedete, je rozhodně žádoucí se podívat, kudy plánovaná trasa vede, a připravit se tak na případná úskalí. Pokud je to možné, hodí se vyhýbat se komunikacím s hustým automobilovým provozem. Neméně důležité je si uvědomit, že jízda na chodníku se neřadí mezi ideální. Pokud to jen trošku jde, využívejte tedy cyklostezky, cyklopruhy a obecně se chovejte spíše jako cyklista.

Velmi zásadní je také vyhnout se konzumaci alkoholu před jízdou. Ačkoliv můžeme občas zaslechnout, že jedno pivo před jízdou přece neublíží, statistiky ukazují, že opak je pravdou. Ačkoliv se statistiky přímo netýkají koloběžkářů, ale cyklistů, jsou více než vypovídající; při skoro třetině nehod, které byly v loňském roce zaviněny cyklistou, byl v krvi dotyčného nalezen alkohol.

Předvídání a ohleduplnost

V provozu je obecně žádoucí předpokládat, že ostatní účastníci mohou udělat chybu, přičemž jízda na koloběžce se neřadí mezi výjimky. Proto je potřeba nevjíždět do křižovatky bez rozhlédnutí, ani když se nacházíte na hlavní silnici, a necestovat ve vysoké rychlosti, pokud se třeba chystáte zatočit někam, kam není zrovna vidět. Při odbočování se pak doporučuje paží signalizovat vaše úmysly, podobně, jako například na bicyklu.

Sledovat, co se děje v okolí

Stav českých vozovek je téma, které média rozebírají prakticky neustále. Nejen případným nerovnostem, ale i poklopům, kanálům nebo příčným prahům je vhodné se vyhnout –⁠ pokud tím tedy neohrozíte kolemjdoucí či kolemjedoucí. Při jízdě po pozemní komunikaci musí koloběžkář dodržovat bezpečný odstup od všemožných překážek. Mezi zapeklité situace se řadí například objíždění zaparkovaného automobilu u krajnice –⁠ vystupující řidič totiž může dveřmi vyblokovat dráhu pro koloběžku, což pak vede ke karambolu nepříjemnému pro obě zúčastněné strany.

Co se týče styku s vozidly větších rozměrů jako například s nákladními automobily či autobusy, je nutné počítat s mrtvým úhlem. Při odbočování či vyjíždění ze zastávky vás totiž nemusí řidič vůbec vidět. V podobných okamžicích se soustřeďte hlavně na opatrnost a trpělivost –⁠ lepší počkat než dané vozidlo riskantně objíždět.

Jak na jízdu ve skupině?

Při přesunu většího počtu lidí na koloběžce naráz je třeba se řadit za sebe, což je tedy obdobný princip jako v případě jízdních kol. Pokud je skupina jezdců příliš početná, hodí se rozdělit ji na několik menších.

 

5 největších chyb koloběžkářů v silničním provozu

Nějaké té chyby se na silnici dopustí každý, uživatele koloběžek nevyjímaje. Právě na tuto skupinu účastníků provozu a to, čeho by se její příslušníci měli vyvarovat, se zaměřuje tento článek v podobě přehledu pěti nejčastějších chyb, které v silničním provozu činí.

Nedávají najevo, kam odbočují

Většina cyklistů si snad již zvykla předem ukazovat rukou, kam plánují zahnout. Jezdci na koloběžce by měli v případě změny směru jízdy udělat to samé –⁠ obzvláště z toho důvodu, že následky případné srážky s automobilem, která v opačném případě může nastat, mohou být i fatální.

Jezdí bez helmy

Helma sice pro dospělé koloběžkáře nepatří mezi povinnou výbavu, to ovšem v žádném případě neznamená, že by neměla být používána. Zranění hlavy totiž patří mezi ty nejvíce nepříjemné a právě přilba vás před nimi ochrání buď úplně, nebo alespoň zmírní jejich vážnost.

Nepoužívají nebo vůbec nemají zvonek

Ač se to některým nemusí pozdávat, i na koloběžce má zvonek své opodstatnění. Včasné upozornění o vaší blízkosti pro chodce, cyklisty, či jiné jezdce na koloběžce před vámi může totiž zamezit nepříjemným kolizím.

Nejsou vidět

Světla, reflexní prvky i vesta by měly patřit do výbavy každého koloběžkáře. Obzvláště při jízdě ve tmě se jedná o klíčové doplňky, díky kterým můžou všichni účastníci provozu předejít případné nehodě.

Jezdí pod vlivem

Dost možná máte i ve svém blízkém okolí známé, kteří jsou přesvědčeni, že i pár piv jejich schopnosti zapojit se do provozu neovlivní. Opak je ale pravdou. Nejen, že jízdou po požití alkoholu porušujete zákon, ale navíc tím ohrožujete jak sebe, tak okolí. I malé množství jakékoliv omamné látky totiž výrazně zhoršuje vaši schopnost rychle reagovat.

 

Jak se správně obléknout na koloběžku a být vidět v provozu?

Vážné dopravní nehody, kterých jsme svědky každý den, se nevyhýbají ani uživatelům koloběžek. Ačkoliv je dozajista nejúčinnějším doplňkem do tmy reflexní vesta, někdy může pomoct alespoň i výraznější barva oblečení.

Řidiči, kteří byli v minulosti účastníky podobných nehod, se shodují na jednom –⁠ jezdce viděli buď příliš pozdě, nebo vůbec. Přitom lze viditelnost zvýšit různými způsoby, a každý si tak může vybrat, jaký konkrétně je mu nejmilejší. Tím nejjednoduším je asi pořízení všelijakých doplňků, díky nimž vás nikdo nepřehlédne. Použít můžete ty z fluorescenčních materiálů, které pomohou řidičům vás uzřít ve dne i za šera, nebo dobře známé reflexní doplňky, jejichž použití přináší největší účinek pod rouškou noci.

Dalším způsobem, jak se preventivně chránit v provozu, je vybrat vhodnou barvu oblečení. Nejhorší volbou je, relativně pochopitelně, černá. Jezdec v této barvě totiž nebude vidět de facto vůbec. Jen o málo lépe je na tom modrá. Nejlepší volbou jsou tak módní kreace v odstínech žluté a bílé.

U koloběžek jsou také extrémně důležitá světla. Vepředu byste měli mít obyčejné bílé světlo, vzadu na helmě (či kdekoliv jinde na viditelném místě zezadu) se pak hodí umístit červená blikačka.

Nejvhodnějším doplňkem ze všech je pak jednoznačně relfexní vesta. Ta odráží světla aut nazpět až do vzdálenosti 200 metrů, takže pravděpodobnost, že by řidič nestihl zareagovat či si vás vůbec nevšiml, je mizivá.

 

Jak vybrat koloběžku pro děti a připravit je na první jízdu?

Ačkoliv se koloběžky v posledních letech rozšiřují i mezi starší generace, stále platí, že se jedná o oblíbenou zábavu mezi dětmi. Kromě toho také rozvíjeí jejich motoriku a procvičují rovnováhu. Vybrat správnou koloběžku pro vaši ratolest ale může být občas řádně tvrdým oříškem. Jisté je jedno –⁠ každé dítě je jiné, takže pro výběr správného typu tohoto dopravního prostředku je nutný individuální přístup.

Přiměřená velikost

Úplným základem je zakoupit takovou koloběžku, která odpovídá věku a momentální velikosti dítěte. Častou chybou je koupení větší s tím, že vašemu potomkovi déle vydrží. S rozměrnější koloběžkou se totiž obtížněji manipuluje, což může vést k tomu, že dítě na jízdu na ní zanevře úplně.

Problematika kol

Obecně se za bezpečnější považují koloběžky s nafukovacími koly. Ty sice váží o něco více než menší, skládací modely, na druhou stranu si ale poradí s jakýmkoliv terénem či nerovností. Jízda na nich je navíc velice plynulá –⁠ pokud si tedy dáte pozor na kvalitu ložisek a správné nahuštění pneumatik. Malé koloběžky s kolečky z PU gumy jsou sice skladnější, ovšem dá se s nimi jet jen po hladkých terénech.

Stupátko

Výška

Ta by měla být hlavním parametrem při vybírání. Ideálem je nášlapná výška okolo 7 centimetrů. Obecně pak platí, že čím výše je stupátko situováno, tím větší dřep je třeba udělat při odrazu a o to dříve budou pak dítě bolet nohy.

Délka a šířka

Stupátko by pochopitelně mělo být dost dlouhé pro to, aby se na něj vešla jedna noha. Příliš široké stupátko působí komplikace při odrážení, příliš dlouhé pak snižuje obratnost koloběžky. Pokud vyberete model se stupátkem širokým akorát na velikost boty a 35 centimetrů dlouhým, neměli byste udělat chybu.

Ložiska

Ta určují lehkost, s jakou se bude koloběžka pohybovat. Obecně při výběru ložisek platí, že ta finančně nákladnější budou i kvalitnější.

Výška řídítek

Minimální a maximální výška řídítek mohou být dobrými indikátory toho, jak dlouho dítěti koloběžka vydrží. S řídítky se dá zpravidla pohybovat použitím imbusového klíče, zvládnout by to měl tedy skoro každý.

Brzdy

Zde je nejdůležitější dbát na to, aby byla koloběžka vybavena minimálně jednou kvalitní brzdovou páčkou, na níž dítě bez potíží dosáhne.

Jak připravit dítě na bezpečnou jízdu?

Základem je pochopitelně vybrat model odpovídající jak věku, tak velikosti dítěte. Přidanou hodnotou pak mohou být reflexní prvky a ergonomická madla. Doporučují se též koloběžky se zapuštěnými šrouby, aby se předešlo nepříjemným poraněním.

Váha koloběžky by neměla přesahovat 7 kg, nášlapná výška pak 7 cm. Dítě musí být dost silné na to, aby stroj dovedlo za každých podmínek ovládat, což obvykle nastane po dovršení čtvrtého roku věku.

Je také potřeba nechat dítěti dost času na vyzkoušení nové koloběžky. Koordinace těch nejmenších totiž není nejlepší, proto na nic nespěchejte a nechte svoji ratolest se s novou hračkou pomalu seznamovat.

Pro vyhnutí se přetížení jedné strany těla s pokuste i natrénovat střídání odrazových nohou. S tím mají ale dost často problém i zkušení jezdci, takže pokud se vaší ratolesti nebude dařit, nezoufejte.

Před jízdou pak vysvětlete dítěti techniku jízdy, jak dělat oblouky v zatáčkách a podobně. Varujte jej, že stočení řídítek do ostrého úhlu může často vést ke ztrátě stability a pádu.

Po případné úpravě výšky řídítek zkontrolujte pečlivé utažení všech šroubů. Ujistěte se také, jestli jsou pevně uchycena kola, a to hlavně v případě, že koloběžku často převážíte rozloženou.

V neposlední řadě se pak postarejte o to nejdůležitější –⁠ bezpečnostní prvky. Pevně utažená a dobře sedící přilba je nutností, stejně jako reflexní vybavení jak pro samotného malého jezdce, tak pro jeho stroj.

 

Bezpečná jízda po městě

Ačkoliv byly koloběžky ještě několik let zpátky považovány spíše za hračku pro mladou generaci, dnes tomu tak rozhodně není. Někteří nadšenci je sice rádi využívají i na delších cestách, ovšem stále platí, že především slouží jako dopravní prostředek na kratší vzdálenosti pro všechny věkové kategorie. Vzhledem k tomu, že mnozí využívají koloběžku ve městě, jsme připravili přehled několika zásad, které je v jeho rámci vhodné dodržovat.

Buďte vidět

Ve městě se pohybuje mnoho jiných dopravních prostředků a srážka s nimi by mohla pro každého koloběžkáře přinést velmi nepříjemné následky. Právě proto je nutné být co nejnápadnější využitím reflexních prvků, obzvláště pak při špatných světelných podmínkách. Samozřejmostí by pak mělo být přední bílé světlo a zadní červená blikačka.

Dodržujte pravidla

Pokud holdujete i jízdě na kole, pak se pro ježdění na koloběžce vlastně nemusíte učit nic nového. Pravidla totiž v rámci České republiky platí pro obojí stejná. V případě silnic je tedy nutné jezdit po pravé straně s dostatečným odstupem, a když je to možné, měli byste používat pruhy pro cyklisty. Při jízdě ve skupině se zakazuje jezdit vedle sebe, obdobně jako na kole je tedy třeba se seřadit jeden za druhého.

Chraňte se

Stejně jako pro cyklisty platí povinnost nošení ochranné přilby pouze pro 18leté a mladší. Ničemu však rozhodně neuškodíte, když ji budete používat, i pokud do dané věkové kategorie nespadáte. V případě pádu a nárazu do hlavy totiž můžete zmírnit jinak velmi nepříjemné následky potenciálního zranění. Do provozu se také hodí zvonek, kterým můžete dát pomalejším jezdcům či chodcům najevo, že se okolo nich brzy proženete.

Jak se chovat v MHD?

Koloběžka se v hromadné dopravě smí přepravovat jen na místech k tomu určených. Přednost mají ale případně kočárky či invalidní vozíky, takže těm je kdyžtak nutné místo uvolnit. V metru jsou pro koloběžky vyhrazeny přední a zadní dveře každého z vagónů, přičemž s nimi navíc můžete cestovat bez příplatku. Pokud je vaší devízou slulšné chování a nebudete se tlačit do plných vozů MHD přes sílu, s koloběžkou by neměl být žádný problém.

A co děti?

Co se týče těch nejmenších, pravidla hovoří jasně. Děti do 10 let mohou jet na koloběžce po silnici výhradně jen pod dohledem dospělého, do dovršení plnoletosti jsou pak povinny nosit helmu. Na cyklostezce se ale mohou pohybovat bez dozoru.

 

Co při jízdě na koloběžce neopomenout?

Ač se to tak některým možná nejeví, i jízda na koloběžce přináší určitá rizika. Pro ochranu vašeho zdraví je tedy pochopitelně vhodné jim předcházet. Následující řádky vám napoví, jak pravděpodobnost úrazu minimalizovat.

Co dělat před jízdou?

Ještě než se vydáte brázdit ulice města, hodí se podívat se, v jakém stavu se vaše koloběžka nachází. Jako první zkontrolujte stav pneumatik, a to jak jejich nahuštění, tak uchycení. To druhé nabývá zvláštní důležitosti hlavně, pokud koloběžku často převážíte rozloženou. Následně si seřiďte řídítka tak, aby se dostaly do ideální výšky. Jako poslední přichází na řadu kontrola brzd. Pokud nemáte potřebné nářadí či znalosti pro jejich opravu, nezoufejte –⁠ odborníci v cykloservisu vám rádi pomohou.

Přilba

Povinnost nosit helmu na koloběžce sice platí v ČR pouze pro jedince mladší 18 let, žádný jezdec by ale v zájmu svého zdraví neměl vyjet bez ní. Při jízdě z kopce totiž nezřídka překročíte rychlost 50 km/h. Případný pád a úraz hlavy by tedy dost možná mohl mít fatální následky. Přilbu můžete používat jak cyklistickou, tak speciální freestylovou. Ať už se ale rozhodnete pro jakoukoliv variantu, nejdůležitější je správná velikost a to, zda-li vám helma na hlavě správně sedí.

Brýle

Ač mohou brýle na první pohled vypadat jako příslušenství pro závodníky, ani běžný koloběžkář by neměl podceňovat jejich přínos. Brání totiž hmyzu vletět do oblasti očí, což by jinak ve vysoké rychlosti způsobilo nepříjemné komplikace. Opomíjeny by neměly být i z toho důvodu, že poskytují ochranu před slunečními paprsky.

Rukavice

Vzhledem k faktu, že valná většina karambolů na koloběžce končí pádem na ruce, jejich ochrana by měla být prioritou pro každého uživatele koloběžek. Rukavice totiž zamezí nepříjemným odřeninám a spáleninám. Kromě toho díky tlumení otřesů předního kola činí vaši jízdu pohodlnější.

Reflexní prvky

Být viděn je důležité pro všechny účastníky silničního provozu, koloběžkáře nevyjímaje. Hlavně při zhoršených světelných podmínkách mohou mít totiž reflexní prvky rozhodující úlohu při ochraně života. Mezi doplňky, které si můžete pořídit, patří pásky na ruce a nohy, speciální oblečení s reflexními proužky nebo případně reflexní vesta.

Osvětlení

Stejně důležité, jako být viděn, je na koloběžce i dobře vidět. Osvětlení se postará o obojí. Přední světlo se po zakoupení jednoduše připevní na řídítka a ve velké tmě lze při jízdě použít i čelovku na helmě. Zadní světlo je tvrdším oříškem, jelikož ze zadní vidlice se dá omylem skopnout. Nejčastěji se proto doporučuje umístit jej taktéž na helmu, případně na batoh nebo na jinou část oblečení, kterou lze spatřit zezadu.

Povinná výbava kloběžky

Na závěr je také žádoucí shrnout, bez čeho se svojí koloběžkou do provozu jednoduše vyjet ani nesmíte. Každý stroj musí mít dvě funkční a na sobě nezávislé brzdy –⁠ jednu pro každé kolo. Také jsou vyžadovány minimálně odrazky (za lepší variantu se ale považují výše zmíněná světla). Na přední straně pod řídítky musí být umístěna bílá odrazka či světlo, na jakémkoliv místě viditelném zezadu (na helmě, batohu či oblečené) pak musí být odrazka červené barvy. Hrany rukojetí řídítek je nutno nechat zaoblit, aby se předešlo zraněním, a volné konce té samé části koloběžky by měly být zaslepené. Pro tento účel je vhodné použít gumovou rukojeť.

 

Základní bezpečnostní prvky při jízdě na koloběžce

Základní bezpečnostní prvky při jízdě na koloběžce Před jízdou na koloběžce nejprve překontrolujte pevné uchycení kol, zvláště pokud ji často převážíte rozloženou. Seřiďte si také ideální výšku řídítek, a přestože se pláště na koloběžce příliš neopotřebovávají, raději je zkontrolujte. Také se koukněte, zda máte řádně nahuštěné pneumatiky. Pro vaši bezpečnost je pak zásadní mít v dobrém stavu brzdy. Péče o ně se liší podle typu a o seřízení se nebojte požádat odborníky v nejbližším cykloservisu.

Přilba

Cyklistická přilba by měla být povinnou výbavou pro každého jezdce – tedy nejen pro děti. Při jízdě z kopce snadno překročíte i rychlost 50 km/h. Mezi helmami je velký výběr od běžných cyklistických po freestyle modely. V neposlední řadě se vyrábějí různé designové helmy do města, které mohou být nakonec i vhodným doplňkem k vašemu outfitu, což mnozí zajisté ocení. V první řadě však dbejte na správnou velikost a na správné seřízení, aby vám helma skutečně seděla tak, jak má.

Rukavice

Ačkoliv by to mnozí nepředpokládali, po cyklistické helmě jsou rukavice druhým nejdůležitějším bezpečnostním prvkem, neboť většina pádů z koloběžky je právě na ruce. A platí, že je lepší mít roztrhané rukavice než rozedřené ruce. V neposlední řadě tlumí otřesy z předního kola a zajišťují tak při jízdě vyšší komfort.

Brýle

Brýle slouží především jako ochrana před hmyzem. Zejména při jízdě z kopce ve vysoké rychlosti může být letící hmyz nepříjemnou komplikací. Zároveň slouží jako ochrana před slunečními paprsky, a tak by měly být povinnou výbavou každého koloběžkáře.

Reflexní prvky

Pro větší bezpečnost při jízdě je doporučeno mít na sobě co nejvíce reflexních prvků. Je velice důležité, abyste byli viděni na co největší vzdálenost. Dnes jsou již některé pláště samy o sobě reflexními proužky opatřeny. Dobře vám také poslouží reflexní vesta přes oblečení a reflexní pásky na ruce i nohy.

Osvětlení

Přední světlo bez problému přiděláte na řídítka. Při horší viditelnosti je lepší si „přísvítit“ ještě čelovkou upevněnou na helmě. Se zadním světlem je to horší –⁠ na zadní vidlici si přidělané světlo snadno ukopnete. Vhodnější je umístit zadní blikačku na helmu (některé helmy už mají světlo integrované), případně na batoh za zádech nebo na jinou viditelnou část oblečení.