Jiný kraj, jiný mrav. Jak se vyznat v australských pravidlech pro koloběžky?

Australané se během posledních Vánoc dostali do prekérní situace. Mnoha seznamům vánočních přání totiž vévodily koloběžky a elektrokoloběžky. Ve většině případů si ale ti, co je chtěli pod stromeček, pořádně neuvědomují, co jejich užívání vlastně všechno obnáší. Koloběžka není dárek jen tak pro zábavu – pojí se s nimi veliká zodpovědnost a povinnost dodržovat pravidla, o jejichž existenci nemá většina dospělých ani ponětí.

Zdroj: Shutterstock

Komplikace vznikají hlavně kvůli tomu, že každý australský spolkový stát uplatňuje na koloběžky a jejich elektrické varianty různá pravidla. Ani samotní uživatelé o tom často nemají nejmenší ponětí, a tak se nevědomky dopouštějí dopravních přestupků. Australská policie přitom opakovaně upozorňuje, že jízda na koloběžce má svá omezení – důvodem je hlavně stoupající počet závažných dopravních nehod a zraněných jezdců i chodců. 

Například v Queenslandu loni v listopadu přitvrdili. Na koloběžkách nemohou jezdit děti mladší 12 let a ty do 16 let jen v případě, že na ně dává pozor dospělý. Rychlostní limit je nově stanoven na 12 km/h na chodnících a 25 km/h na cyklostezkách a silnicích. Na území Nového Jižního Walesu se zase s vlastní koloběžkou na silnici nepodíváte. Momentálně zde sice probíhá jeden zkušební provoz, který ale zohledňuje pouze stroje z veřejných půjčoven. Ve státě navíc není elektrokoloběžka vůbec považována za plnohodnotné motorové vozidlo.

Ještě přísnější jsou omezení v Jižní Austrálii. Zde také probíhá zkušební provoz v Adelaide, ale jízda na koloběžkách je na celém území umožněna pouze na trasách definovaných tímto provozem. O něco otevřenější jsou k nim v Západní Austrálii – koloběžky mohou jezdit všude s výjimkou silnic s povolenou rychlostí přes 50 km/h, jednosměrek a silnic s rozdělovací čárou. Řidiči se povinně musí držet vlevo a za každých okolností dávat přednost chodcům. V Tasmánii na nich může jezdit každý, kdo dovršil 16 let věku. Povinně musí nosit bezpečnostní helmu a dodržovat všechna pravidla silničního provozu vztahující se na klasická motorová vozidla. Nad to zde platí i pravidla, co se týče toho, jak přesně má taková legálně používaná koloběžka vypadat.

Ve státě Victoria umožňují provoz koloběžek z půjčoven, které momentálně fungují pouze v okolí lokální metropole Melbourne. Řidiči jsou odkázáni na cyklostezky a silnice s rychlostním limitem nepřesahujícím 50 km/h. A konečně, v teritoriu hlavního města Canberry máte s koloběžkou zelenou, pokud se držíte na sdílených cestách a chodnících, a nepletete se přitom pod nohy chodcům. Lokální pravidla vyloženě zakazují jízdu na koloběžce pod vlivem alkoholu či návykových látek, a používání mobilního telefonu za jízdy. Uplatňují se zde tři různé rychlostní limity.

I v Austrálii tedy platí – jiný kraj, jiný mrav. Jednotlivé spolkové státy mohou být ale inspirací třeba i pro Českou republiku, která se teprve k regulaci koloběžek musí nějak postavit. Příkladů dobré praxe je po celém světě požehnaně.

Další články