Čemu se na koloběžkách rozhodně vyhnout?

Koloběžky patří mezi moderní dopravní prostředky. Jejich relativně masové rozšíření proběhlo nedávno, tudíž mnozí z uživatelů stále netuší, čemu se při jejich užívání vyhýbat. Tento článek shrnuje základní pokyny, čeho se při jízdě na koloběžce vyvarovat.

Chodník

Ač někteří z nás dost možná ještě pamatují na dětská léta a ježdění na koloběžce po chodníku, zákony ČR mluví jasně –⁠ jedenáctým rokem věku právo na kličkování na koloběžce mezi chodci končí a je nutné se přesunout do normálního provozu. Důvod je celkem prostý; koloběžkáři jsou totiž v legislativě bráni velmi podobně jako cyklisté, na chodníku tedy svůj stroj musí vést.

Pěší zóny

Co se pěších zón týče, pravidla jsou o trochu méně přísná než v předchozím případě. Ačkoliv za normálního stavu je opět nutno z koloběžky sesednout, výjimku tvoří ty pěší zóny, ve kterých se na značce označující jejich začátek vyskytuje symbol bicyklu. Do takových totiž smíte přijet jak na jízdním kole, tak na koloběžce.

Stezky pro chodce

Zde asi není potřeba nic komplikovat. Předpisy jsou prakticky totožné jako u pěších zón. Pokud se na počátku stezky nenachází značka s piktogramem kola, koloběžku v ní musíte vést. V opačném případě se jedná o stezku pro chodce a cyklisty, tudíž na své koloběžce můžete dál jet.

Přechod pro chodce

Otázka přednosti na přechodu je vyřešená tak, že jezdec na koloběžce (stejně jako např. cyklista) při přecházení silnice přednost před autem nemá, pokud tedy svůj dopravní prostředek zrovna používá. Jakmile ale sestoupne na zem a svůj stroj začne vést, ze zákonného hlediska se stává obyčejným chodcem a automobily jsou mu povinny umožnit bezpečnou cestu na druhou stranu pozemní komunikace –⁠ pokud se tedy pohybuje v oblasti přechodu pro chodce.

Jízda ve dvou

Ačkoliv vyrazit si s kamarádem na koloběžkovou projížďku během slunného dne zní jako hezky strávené odpoledne, v první řadě musíte dbát na bezpečnost. Mezi časté prohřešky se řadí například jízda vedle sebe, kterou zabíráte velkou část silnice a ztěžujete tak automobilům vyhýbání se. Základní pravidlo, které jednoduše musíte dodržovat, říká, že při jízdě na koloběžce ve více lidech je nutné jet za sebou a nikoliv bok po boku.

Alkohol

Ač mnohdy dokáže rozproudit zábavu při pátečním večeru, alkohol je pro následného uživatele koloběžky zakázaným ovocem. I pár piv totiž výrazně snižuje vaši reakční rychlost, což zvyšuje pravděpodobnost úrazu či srážky s jiným dopravním prostředem, chodcem apod. Konzumaci alkoholických nápojů před jízdou se tak vyvarujte, neboť můžete ohrozit jak vás, tak vaše okolí.

Další články