Pohyb na koloběžce po městě

Koloběžkáři se mohou po městě pohybovat prakticky kdekoliv –⁠ jsou totiž způsobilí využít stejnou infrastrukturu jako cyklisté. Následující řádky vám přinesou krátký přehled toho, kam všude s koloběžkami můžete.

Stezka pro cyklisty

Na cyklostezce se můžete pohybovat bez jakýchkoliv omezení. Jezdí se obvykle pochopitelně vpravo –⁠ tak, jak je u nás obvyklé. Speciálním druhem stezky pro cyklisty je pak ta, kam mohou i obyčejní chodci. Zde je důležitá hlavně vzájemná ohleduplnost –⁠ koloběžkář a chodec jsou si totiž na daných cestách rovni a vzájemně se nesmí ohrozit.

Jízdní pruh pro cyklisty

Především ve městech jsou stále rozšířenější pruhy vyhrazené pro cyklisty (tedy i jezdce na koloběžkách). Využívány by měly být vždy, kdy je to možné, aby byl zbytek silnice ponechán pro auta. Co se přednosti týče, platí pro vás pravidla jako pro každého jiného účastníka silničního provozu; řídíte se tedy značkami, semafory či předností zprava.

Piktogramový koridor

Mezi relatvivní novinky pak patří piktogramové koridory, které ale nejsou na rozdíl od cyklopruhů od zbytku pozemní komunikace nijak odděleny. Pouze se na nich nachází šipky vpřed značící orientaci koridoru a opakující se symbol cyklisty. Koridor slouží pro řidiče jako výstraha, že projíždí místem, kde se může vyskytovat hodně cyklistů či koloběžkářů. Pro ty není koridor ale nic extra závazného –⁠ mohou z něj například normálně sjet v případě odbočování, ovšem svůj záměr změny směru jízdy musí předem signalizovat rukou.

Silnice

Dost často budete na koloběžce nuceni jet po obyčejné silnici. Na tom se ale rozhodně není čeho bát. Důležité je jen dbát dopravních předpisů na křižovatkách, držet se co nejvíce u pravého kraje vozovky, abyste šli snadno objet, a místo blinkru vždy předem ukazovat nataženou rukou, že máte v úmyslu odbočit.

Prostor pro cyklisty

Na křižovatkách se semafory se často můžete setkat s takovým předsunutým boxíkem, který se nachází ještě kousek před čárou, za níž musí stát automobily. Ten se nazývá prostor pro cyklisty a poznáte jej tak, že je uvnitř daného prostoru zakreslený symbol bicyklu. Jezdci na koloběžce mohou tento prostor také využívat a ušetřit si čekání v koloně před semaforem (stojící vozy totiž na cestě do prostoru pro cyklisty smíte zprava objet). Poté je ale nutno se opět držet u pravé krajnice, aby vás mohly automobily případně znovu předjet.

Další články